CTY TNHH Sintai Furniture (VN)

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >CTY TNHH Sintai Furniture (VN)

CTY TNHH Sintai Furniture (VN)

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-1250KVA 
Địa điểm: Lô 17-1, Đường 2B, Khu Công Nghiệp An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-1250KVA 

Địa điểm: Lô 17-1, Đường 2B, Khu Công Nghiệp An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com