Cty TNHH KyungBang VN

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >Cty TNHH KyungBang VN

Cty TNHH KyungBang VN

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA (22/0.4KV) 
Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA (22/0.4KV) 

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Trước: Công ty TNHH RTI (Việt Nam)

Tiếp tục:

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com