Cty TNHH Dệt Wei - Dean (VN)

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >Cty TNHH Dệt Wei - Dean (VN)

Cty TNHH Dệt Wei - Dean (VN)

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2500KVA
Địa điểm: KCN Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, tænh Bình Döông
  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2500KVA

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, tænh Bình Döông

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com