Cty TNHH Dệt Sợi Chen Ho VN

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >Cty TNHH Dệt Sợi Chen Ho VN

Cty TNHH Dệt Sợi Chen Ho VN

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA 

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, T. Bình Dương

  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA 

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Huyện Bàu Bàng, T. Bình Dương

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com