Cty CP Clearwater Metal VN

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >Cty CP Clearwater Metal VN

Cty CP Clearwater Metal VN

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA 
Địa điểm: KCN Nam Trung, Thị xã Bến Cát, T. Bình Dương
  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA 

Địa điểm: KCN Nam Trung, Thị xã Bến Cát, T. Bình Dương

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com