Công ty TNHH RTI (Việt Nam)

Trang chủ> Xây Lắp Trạm Biến Áp >Công ty TNHH RTI (Việt Nam)

Công ty TNHH RTI (Việt Nam)

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA

Địa điểm: KCN Acendas, Thị xã Bến Cát, T.Bình Dương

  • Thông Tin Sản Phẩm

Công trình: Đường dây 22KV & TBA III-2000KVA

Địa điểm: KCN Acendas, Thị xã Bến Cát, T.Bình Dương

 

 

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com