Giới thiệu công ty

Trang chủ> Giới thiệu >Giới thiệu công ty
Chuyên:
- Thi công lắp đặt các công trình điện,hệ thống điện, bảo trì, sữa chữa lưới,trạm điện đến 35kV.Quản lý vận hành lưới trạm đến 35kV.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật thiết bị điện.