Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Phước

Trang chủ> Bảo trì, thí nghiệm >Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Phước

Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Phước

Công trình : Bảo trì, thí nghiệm, thay thiết bị TBA III - 1500 KVA 
Địa chỉ : Lô K-3-CN, KCN Mỹ Phước 2, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
  • Thông Tin Sản Phẩm

(0274) 3819.045

cty.thanhtu@gmail.com