Giới Thiệu Công Ty Thanh Tú

Chuyên: - Thi công lắp đặt các công trình điện,hệ thống điện, bảo trì, sữa chữa lưới,trạm điện đến 35kV.Quản lý vận hành lưới trạm đến 35kV. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật thiết bị điện.